:: شما در حال مشاهده مطالب با موضوع " طرحهای توجیهی" هستید .

طرح توجیهی زنبور داری ۱۰۰۰ کندو

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی زنبور عسل ۸۵۰ کندو

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرورش و نگهداری زنبور عسل ۷۰۰ کندو

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرورش ماهی قزل آلا 80 تن در سال

طرح پرورش ماهی قزل آلا ۸۰ تن در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرورش گل و گیاهان زینتی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرورش پیتوس و نخل زینتی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرورش گاو شیری ۲۰ راسی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرورش گاو شیری ۵۰ راسی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرورش کرم ابریشم ۶۰۰ جعبه در دوره

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم ۴۰۰ جعبه در دوره

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیه مالی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت ۱۰۰ تن در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی ۵۰ تن در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

© Copyright pnu2.ir 20014-2015.