طرح توجیهی تولید پفک نمکی 400 تن در سال

طرح توجیهی تولید پفک نمکی ۴۰۰ تن در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح تولید پارچه گردباف ۲۵۰ هزار متر مربع در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی تولید بلندگو یک میلیون عدد در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی تولید بشکه های فلزی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی زنبور داری ۱۰۰۰ کندو

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی زنبور عسل ۸۵۰ کندو

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرورش و نگهداری زنبور عسل ۷۰۰ کندو

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرورش ماهی قزل آلا 80 تن در سال

طرح پرورش ماهی قزل آلا ۸۰ تن در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرورش گل و گیاهان زینتی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرورش پیتوس و نخل زینتی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرورش گاو شیری ۲۰ راسی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

© Copyright pnu2.ir 20014-2015.