طرح پرورش گاو شیری ۵۰ راسی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرورش کرم ابریشم ۶۰۰ جعبه در دوره

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم ۴۰۰ جعبه در دوره

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیه مالی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت ۱۰۰ تن در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی ۵۰ تن در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرورش خیار ۲۰۰ تن خیار در سال

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح پرواربندی گوساله ۱۰۰ راس در هر دوره

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی پرواربندی گوساله ۷۵ راس در هر دوره

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیه مالی بسته بندی مواد غذایی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

 طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

طرح توجیهی مالی فرآوری و بسته بندی ماهی

دانلود فایل
جزئیات بیشتر

© Copyright pnu2.ir 20014-2015.